Krótko o antyfeminizmie

Moda
Krótko o antyfeminizmie
222

Views

Krótko o antyfeminizmie

Jeśli dyskutujemy na temat feminizmu z całą pewnością warto chociaż w kilku słowach wspomnieć o tym, czym był ruch antyfeministyczny, który narodził się w odpowiedzi na feminizm. Antyfeminizm to nic innego jak ruch, który sprzeciwiał się tezom, które głoszone były przez feministki. Jednocześnie jest to pojęcie, które jako bardzo trudno jest zdefiniować. Historycy oraz badacze społeczni zajmujący się feminizmem wskazują na szereg odmian tego ruchu. Mówiąc o antyfeminizmie trzeba bardzo wyraźnie odróżnić to pojęcie od seksizmu oraz mizoginii. Te dwa pojęcia zakładają bowiem wyraźną niechęć do kobiet. Niechęci takiej do kobiet jako takich nie dostrzeżemy w ruchu antyfeministycznym. Początki ruchu feministycznego datuje się aż na okres oświecenia. Jak widać jest to więc ruch o historii naprawdę długoletniej. Mówiąc o antyfeminizmie trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że ruch ten mocno ewoluował w czasie. Ci, którzy dzisiaj określają siebie mianem antyfeministów bardzo często podkreślają, że zgadzają się z ideami, które głoszone były przez tak zwany feminizm pierwszofalowy. Chodzi więc o dostęp kobiet do edukacji oraz prawo do głosowania. Te same osoby nie zgadzają się jednak z postulatami, które głoszone są przez feminizm drugo – oraz trzeciofalowy. Wyróżnia się kilka odmian antyfeminizmu. Przykładem jest antyfeminizm, który swoje poglądy czerpie między innymi z nauk biologicznych.

Najnowsze wpisy tematyczne online:

Review Overview
User Rating:
0.02/5
(60 votes)